FATWA /
PANDANGAN
HUKUM

SOAL JAWAB
HUKUM

PANDANGAN
PAKAR

ARTIKEL

GARIS
PANDUAN

AKTA/
ENAKMEN

SEJARAH PENUBUHAN

JAWATANKUASA MUZAKARAH MAJLIS KEBANGSAAN BAGI HAL EHWAL UGAMA ISLAM MALAYSIA

 

Sejarah penubuhan Jawatankuasa Muzakarah MKI bermula pada 17 Oktober 1968 iaitu apabila Persidangan Majlis Raja-Raja Malaysia Kali ke-81 bersetuju bahawa satu badan penyelaras urusan berkaitan hal ehwal Islam di Malaysia perlu diwujudkan. Ini membawa kepada tertubuhnya secara rasmi Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia (MKI) pada 1 Julai 1969. 

 

Antara tugas-tugas Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia (MKI) ialah :

  1. Membincang, menimbang dan menguruskan apa-apa perkara yang dirujukkan kepada Majlis oleh Majlis Raja-Raja, mana-mana Kerajaan Negeri atau majlis Ugama Islam Negeri atau seseorang ahli Majlis, dengan tujuan hendak memberi nasihat atau pengesyoran;

  2. Memberi nasihat kepada Majlis Raja-Raja, Kerajaan Negeri dan Majlis Ugama Islam Negeri atas apa-apa perkara berkenaan dengan perundangan atau pentadbiran Ugama Islam dan pelajaran Ugama Islam, dengan tujuan hendak memperbaiki, menyamakan atau menggalak persamaan undang-undang atau pentadbiran.

 

Peraturan 11 MKI telah memberi kuasa kepada Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia untuk menubuhkan Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia (sekarang dikenali dengan nama Jawatankuasa Muzakarah Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia).

 

Jawatankuasa Fatwa MKI telah bersidang buat pertama kalinya pada 23-24 Jun 1970 yang dipanggil dengan Persidangan Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia. Persidangan Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan tersebut berlangsung sebanyak 18 kali dan yang terakhir diadakan pada 14 Mei 1980.

 

Kemudian, Persidangan sebelum ini telah ditukar kepada Muzakarah. Maka pada tarikh 28-29 Jun 1981, Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Kali Pertama telah diadakan dengan mengekalkan fungsi sedia ada.

 

Hasil persetujuan Mesyuarat Majlis Raja-Raja Kali Ke-248 yang telah bersidang pada 8 Februari 2018, nama Muzakarah Jawatankuasa Fatwa kini dikenali dengan Jawatankuasa Muzakarah Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia (MKI).