FATWA /
PANDANGAN
HUKUM

SOAL JAWAB
HUKUM

PANDANGAN
PAKAR

ARTIKEL

GARIS
PANDUAN

AKTA/
ENAKMEN

Cawangan Muzakarah dan Penyelarasan Penyelidikan

Bahagian Penyelidikan
Jabatan Kemajuan Islam Malaysia
Aras 5, Blok A
Kompleks Islam Putrajaya
62100 Putrajaya.

Tel : 03-88707212 / 88707213
Faks : 03-88707262