Berita

Fatwa / Pandangan Hukum

Soal Jawab Hukum

Pandangan Pakar

Artikel

Garis Panduan

Akta / Enakmen

Entri Terkini

Hukum Ajaran Makrifat Oleh Ismail bin Ariffin @ Lepat dan Ajaran-Ajaran yang Seumpamanya Dengannya

  Hits :  7112   Tahun :2022

Jawatankuasa Muzakarah Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia (MKI) Kali Ke-120 yang bersidang pada 25 Januari 2022 telah membincangkan mengenai Hukum Ajaran Makrifat Oleh Ismail bin Ariffin @Lepat. Berdasarkan kajian terperinci yang telah dilakukan terhadap fahaman dan pemikiran Ismail bin Ariffin @Lepat yang terkandung dalam ungkapan, ucapan, dialog dan siri-siri perbincangan d...

Hukum Berurus Niaga Bersama Syarikat Atomy Menurut Muamalat dan Akidah

  Hits :  26679   Tahun :2022

Jawatankuasa Muzakarah Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia (MKI) Kali Ke-120 yang bersidang pada 25 Januari 2022 telah membincangkan mengenai Hukum Berurus Niaga Bersama Syarikat Atomy Menurut Muamalat Dan Akidah. Berdasarkan kajian terperinci yang telah dilakukan, Muzakarah berpandangan bahawa Islam pada asasnya mengharuskan berurus niaga dengan orang bukan I...

Ajaran Ilmu Syahadah dan Zikir Nafas oleh Ismail bin Kassim daripada Pertubuhan Rahmatan Lil Alamin (PERAHMAT)

  Hits :  742   Tahun :2017

Hukum Menggantikan Bangunan Lama Masjid Nurul Iman, Serendah Dengan Bangunan Komersial

  Hits :  499   Tahun :2002

  Mesyuarat Jawatankuasa Perunding Hukum Syarak (FATWA) Negeri Selangor yang diadakan pada 23 Julai 2002 telah memutuskan bahawa:   Harus merobohkan bangunan Masjid Nurul Iman Serendah yang lama demi kepentingan awam dengan alasan seperti berikut setelah masjid baru telah siap dibina:   i. Tanah tapak masjid bukanlah merupakan harta wa...

Pentakrifan “Mengajar” Di Bawah Seksyen 14, Enakmen Jenayah Syariah Selangor 1995 (Mengajar Tanpa Tauliah)

  Hits :  614   Tahun :2001

  Mesyuarat Jawatankuasa Perunding Hukum Syara’ (FATWA) Negeri Selangor telah memutuskan bahawa;   Undang-undang tiada mentakrifkan makna perkataan “mengajar”, dengan itu makna yang terdapat dalam mana-mana kamus adalah diterima pakai iaitu menyampaikan ilmu pengetahuan dalam apa-apa bentuk.

Entri Popular

Hukum Berurus Niaga Bersama Syarikat Atomy Menurut Muamalat dan Akidah

  Hits :  26679   Tahun : 2022

Jawatankuasa Muzakarah Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia (MKI) Kali Ke-120 yang bersidang pada 25 Januari 2022 telah membincangkan mengenai Hukum Berurus Niaga Bersama Syarikat Atomy Menurut Muamalat Dan Akidah. Berdasarkan kajian terperinci yang telah dilakukan, Muzakarah berpandangan bahawa Islam pada asasnya mengharuskan berurus niaga dengan orang bukan I...

HUKUM PENENTUAN KADAR DUA MARHALAH, QARYAH DAN BALAD DARI PERSPEKTIF FIQH SEMASA

  Hits :  15600   Tahun : 2021

Jawatankuasa Muzakarah Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia (MKI) Kali Ke-118 yang bersidang pada 16 hingga 17 Februari 2021 telah membincangkan mengenai Hukum Penentuan Kadar Dua Marhalah, Qaryah Dan Balad Dari Perspektif Fiqh Semasa. Muzakarah berpendapat bahawa Hukum Penentuan Kadar Dua Marhalah, Qaryah dan Balad Dari Per...

Hukum Ajaran Makrifat Oleh Ismail bin Ariffin @ Lepat dan Ajaran-Ajaran yang Seumpamanya Dengannya

  Hits :  7112   Tahun : 2022

Jawatankuasa Muzakarah Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia (MKI) Kali Ke-120 yang bersidang pada 25 Januari 2022 telah membincangkan mengenai Hukum Ajaran Makrifat Oleh Ismail bin Ariffin @Lepat. Berdasarkan kajian terperinci yang telah dilakukan terhadap fahaman dan pemikiran Ismail bin Ariffin @Lepat yang terkandung dalam ungkapan, ucapan, dialog dan siri-siri perbincangan d...

Menanam Rambut di Kepala

  Hits :  2128   Tahun : 2019

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Negeri Sembilan bil.8/2019 yang telah bersidang pada 31 Oktober 2019 bersamaan 3 Rabi’ al-Awal 1441H telah bersetuju memutuskan bahawa :   1. Setelah meneliti keterangan, hujah-hujah dan pandangan yang dikemukakan, Muzakarah berpandangan bahawa Islam tidak menghalang umatnya untuk melakukan sesuatu rawatan seperti menanam rambut di kep...

Ajaran Bapak Bagindo Muchtar ( Ilmu Mengenal Diri ) Analisa Dari Sudut Aqidah Ahli Sunnah Wal Jama'ah.

  Hits :  1783   Tahun : 2019

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Negeri Sembilan Bil. 7/2019M   yang telah bersidang pada 26 September 2019 bersamaan dengan 26 Muharram 1441H telah bersetuju dan memutuskan bahawa Ajaran Bapak Bagindo Muchtar (BBM) adalah dinyatakan sebagai ajaran yang menyeleweng daripada Ahli Sunnah Wal Jama’ah kerana ; a)   Ajaran BBM ini juga dikenali sebagai ilmu ...