Hits :  624


Pentakrifan “Mengajar” Di Bawah Seksyen 14, Enakmen Jenayah Syariah Selangor 1995 (Mengajar Tanpa Tauliah)

 

Mesyuarat Jawatankuasa Perunding Hukum Syara’ (FATWA) Negeri Selangor telah memutuskan bahawa;

 

Undang-undang tiada mentakrifkan makna perkataan “mengajar”, dengan itu makna yang terdapat dalam mana-mana kamus adalah diterima pakai iaitu menyampaikan ilmu pengetahuan dalam apa-apa bentuk.

Meta Data